Rázová vlna

Rázové šokové vlny sú intenzívne zvukové impulzy, ktoré sú nositeľmi veľkej energie charakterizovanej konkrétnym tvarom vlny (rýchly vrchol pozitívneho tlaku nasledovaný rýchlou fázou negatívneho tlaku) a sú schopné priamej mechanickej stimulácie. Prenášajú merateľné množstvo energie, ktoré má výrazné terapeutické účinky aj pri chronickej rezistentnej bolesti.

Využitie pri liečbe: