Kinesiotaping, lymfotaping

Taping je druhom pasívnej opory so širokým využitím v oblasti rehablitačnej medicíny. Táto technika využíva pasívnu oporu tapovacej textilnej pružnej pásky, lepenej priamo na kožu a neobmedzuje pohyb. Cieľom je odľahčiť preťažené štruktúry a zároveň zvýšiť aktivitu problematických svalov a preto je tak efektívna hlavne u športovcov či už rekreačných alebo profesionálnych.

Využitie tapovacích techník: