Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia (CranioSacral-Therapy) je technika slúžiaca k nenásilnému rozpúšťaniu fyzických blokov a odstráneniu uzamknutých emócií prostredníctvom navodenia stavu hlbokej relaxácie a uvoľnenia, ktorá vedie k spusteniu reťazca samoliečebných ozdravovacích procesov a mechanizmov. Je to celostná jemná a neinvazívna manuálna terapia, ktorá súvisí s kraniosakrálnym rytmom. Tento rytmus je vyvolaný prúdením mozgovomiešneho moku vnútri membrán, ktoré tvoria ochranný obal mozgu a miechy.

Využíva sa najmä pri: