DNS terapia

Diagnostická a terapeutická metóda so širokým využitím vo fyzioterapii. Cieľom tejto terapie je ovplyvniť posturálne a lokomočné funkcie pomocou špeciálnych cvičení. Cvičeniami spätne dochádza k ovplyvňovaniu centrálnej nervovej sústavy a trvalejšej úprave jej prejavu.

Terapia je vhodná pri: